historic home renovation ottawa

BEFORE: 1990 kitchen and interior